August 13, 2020

Онлайн тийм билдинг

Създаване на светове

Онлайн тийм билдинг програма:

Ела, вземи тази книга: погледни следващата страница, сега седни на наметалото, което сме разстлали пред теб. Покрий очите си… Какво? Светът се върти? Земята бяга изпод краката ти? Дръж се здраво и не поглеждай встрани … Световъртежът изчезна. Пристигнахме. Стани и отвори очи, но внимавай какво казваш и какво правиш. Всяко решение е от значение.

Добре дошъл в нашите онлайн тийм билдинг светове…

онлайн тийм билдинг светове

Творческият тиймбилдинг провокира лидерство и мотивация

Виждали ли сте някога добре смазана машина от страхотни хора да върви с пълна газ? Нека ви кажа, специална гледка е. Правилните съотборници могат да увеличат силата на отделните личности и да ги превърнат в лидери.

Тиймбилдингът поражда ефективна комуникация

Служителите в дълбочина разбират силните страни, слабостите и интересите на другите от екипа си. Това разбиране им помага да работят и да общуват по-добре заедно за бъдещия напредък.

Добрият тиймбилдинг стимулира фирмената култура

 Кръгчета на доверието и Кумбая песни са глупости. За ваш късмет, този корпоративен тиймбилдинг има и контракултурен аспект, който ще подобри esprit de corps. Да работим добре с други добри хора ни кара да се чувстваме страхотно.

 Играй и учи нов тип познание:

Как да строим автентични светове -Извънземен мироглед -Последователна логика -Причина и следствие -Тайният свят на детайла

Как да рисуваме аватари и да описваме непознатото -Правилните въпроси, които да зададем -Извънземни хипотетики Арсенал от креативни избори – човешките същества носят в днк-то си творческото и разказването на истории

Избери и създай света и съществото си

?Създайте въображаем свят и аватар на вашата компания, като ще ви бъдат предоставени най-различни възможности и насоки. ?Разделяне по роли и дефиниране на понятия.

?Ще бъдете като Бог във вселената: ще присъствате навсякъде без да се виждате никъде.

?В края ще има представяне на вашия общ свят, мечти и създание. ?Продължителност: 2 – 4 часа

?Местоположение: Онлайн тийм билдинг

?Брой служители: 6 до 20

Предлага се и на английски език

?Критичен поглед и умение за разказване на истории ?  Аналитично и творческо мислене ?  (Извънземна) Емпатия, гъвкавост и адаптивност

Умът НЕ е огледало на реалността Точно обратното: активно я моделира.

?Изследвайте въображението си за невъобразимото.

?Провокирай измислицата да заживее собствен живот.

?Изображенията, които не могат да се видят от гледната точка на така наречения реален живот, може да са по-предизвикателни за реалността, отколкото самата реалност.