Предлагаме ви изграждане на екологично чисто, “зелено” превозно средство, което да отговори на все по-голяма дилема за емисиите на CO2. Начинът е , разбира се, да няма двигател!

Всеки екип ще получи пълен комплект от отпадъчни материали, които ще може да рециклира, превръщайки ги в иновативно превозно средство.

Измислянето и създаването е лесната част, после ще преминем към безжалостен тест драйв, с доброволец вътре.

Това е един иновативен начин за сплотяване на колектива, който подобрява не само между екипната комуникация, но и креативността, логиката, дори и физиката и ловкостта на всеки участник.

build a car

Тази активност може да бъде реализирана както на открито, така и на закрито.