Още един креативен и забавен вариант за вашето колективно сплотяване.

Нека вашите служители измислят и създадат реклама на техния екип.

Те избират концепцията и участват в реализацията.