Mock trail team building

Измислен съдебен процес

адвокатски тийм билдинг

В тази програма вашите служители ще имат възможност да се изявят в различни роли и отбори.

Един съдя, съдебни заседатели, следователи, експерти, адвокати- първи стол, втори стол.

Програмата може да се случи и на английски език.

Не е необходимо да имате юридически познания, за да се забавлявате юридически.

Най-оригиналния и необикновен тийм билдинг,, който се случва само в големите кантори в Америка.

Бъдете част от справедливостта, интелекта и логиката на големите умове.