Събудете креативността на екипа ви.

Нека напишат и изиграят една фирмена пиеса.

Може да се проведе в истински театър за по-голяма автентичност, както и истински костюми  и декор.

Локация: на закрито и на открито

Брой хора: от 5 до 120