Тиймбилдинг заблуди у нас

Много хора погрешно смятат, че тиймбилдинг и забава сред природата е едно и също.

Съществуват и още няколко заблуди за тиймбилдинг, катo, че повишава сплотеността на екипа, подсилва уважението в екипа и т.н. Това разбира се е вярно в някаква степен, но само, ако съществува ясен повод, който да е осъзнат от всеки от участниците.

тиймбилдинг
тиймбилдинг не е единствено забава сред природата

Но преди всичко тиймбилдинга е управленска техника, която се взема решение да се ползва от мениджърите на дадена фирма или предприятие в даден момент, като например:

– Екипът има нужда да подобри вътрешните си процеси, като комуникация, вземане на решения, определяне на цели и мотивация, и много други, или пък от това да се изяснят екипните роли на участниците и др.

– Компанията се нуждае от подобряване на сътрудничеството между отделите, за да бъде изпълнена конкретна цел, която компанията има.

Специалистите в областта, които се занимават с тиймбилдинг от години, и са го превърнали в свое призвание, казват, че не е достатъчно само да се изведе екипът навън и да се накара да участва в няколко организирани игри. Съществува толкова малко екипност, когато не е лица никаква мотивация за това да се създаде екип. Това състояние обаче може да се преодолее. Като за начало може да се стартира процеса с изясняване на два много важни въпроса – каква ще е общата екипна цел и с какво ще се промени системата за възнаграждения, ако групата започне да работи по общи, екипни задачи.

Отговорността за организирането на тиймбилдинг пада основно върху отдел “Човешки ресурси”. А отговорността е голяма. Затова ето няколко препоръки за тези, които се занимават в тази сфера или им предстои организация на такова мероприятие:

– Помислете кой точно е повода, за да се организира тиймбилдинг в компанията? Изкажете го на глас, ако трябва, но трябва да сте сигурни, че това е повод, свързан с ефективността на работа на екипа.

– Имате ли и какви факти, за да твърдите, че трябва да се направи тиймбилдинг? Например как и откъде знаете, че служителите не са в съвсем дори отношения и не комуникират добре? Какъв точно е резултатът от недобрата им комуникация? Това свързано ли е с постигането на някаква обща екипна цел?

– Какво е състоянието на ефективност на работа в конкретния екип? Какви са фактите? Проведен ли е одит на ефективността на екипа? По каква методика?

Едва след това ще можете да определите от какъв точно метод има нужда дадения отдел или екип.

Не се колебайте, а изберете най-подходящата тиймбидинг програма .