10 Златни правила за работа в екип

Златно правило 1 “Решете нужна ли ви е работа в екип”

Златно правило 2 “Изберете подходящия екип”

Златно правило 3 “Определете цел на екипа”

Златно правило 4 “Определете хората, които ще участват в екипа”

Златно правило 5 “Създайте вътрешната среда на вашия екип”

Златно правило 6 “Осигурете подходяща външна среда на вашия екип”

Златно правило 7 “Овладейте екипната ефективност”

Златно правило 8 “Не разчитайте на “тиймбилдинг”

Златно правило 9 “Развивайте ролята на Председател”

Златно правило 10 “Имайте готовност да коригирате навреме поведението на вашия екип”