Битката на световете

Кой свят ще победи?

На открито или закрито

Ще бъдете разделени на отбори. Всеки отбор ще трябва да измисли своя свят.

Ще измисли име на свет, култура, боен вик.

После ще премерят сили в галактиката- само един свят ще спечели галактическата купа.

Играта е базирана върху пейнтбол