Team bilding отключва естествените потребности от общуване и комуникация

Team bilding включва различни дейности, игри и мероприятия целящи да изгладят противоречията в един работен колектив.

Новаторското мислене, способностите за бързо приспособяване и взимането на решения са само една част от целите на team bilding.

Изграждането на пълноценен и успешен работен екип е труден процес, често само добрите намерения не са достатъчни. Индивидуалните особености на всеки един човек, различията в потребностите, навиците и способностите понякога създават конфликти, неразбирателство и създават напрежение. team bilding има за цел да изглади тези противоречия, като предоставя възможност на всеки един от участниците да покаже своите силни страни. Ролевите игри са една чудесна възможност за изпъкване на лидерските качества, за стимулиране на креативното мислене и търсене на нестандартни решения.

team bilding

Team bilding спомага за опознаването и на слабите страни на участниците, като по този начин един един добър ръководител би насочил усилията си към преодоляване на тези слабости и акцентиране върху силните страни.

Приключенските игри предоставят неограничени възможности развиващи въображението и творческите способности. Необичайната среда в която протичат различните игри, съревнования и състезания освобождава участниците от първоначалните им притеснения, резерви и им позволява да се разгърнат изцяло. Общата цел, съпричастността и непредвидимите ситуации изграждат силна връзка между участниците и им помага да изгладят противоречията, които са имали.

Необходимостта от взаимна подкрепа, разбиране и солидарност сближава хората и разкрива скритите им качества. Често в такива ситуации се раждат истински приятелства.team bilding отключва естествените потребности от общуване и комуникация, скъсява дистанцията и показва всеки един от участниците в друга светлина. Затова не забравейте да се сплотявате, забавлявате и така  нататък, защото за всички е ясно че е важно да имаш един добре смазан екип.

Идеята team bilding съвсем не е случайна, тя е плод на много изследвания, проучване и анализи.